lockdown168 lotto432 xoslotz hydra888 hotgraph88 panama888 ufa1919

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

เป็นเรื่องของเด็กบ้านนอกผู้ชายคนหนึ่งจากฮอกไกโด ชื่อ Hideki เข้ามาเรียนและหางานทำในโตเกียว ในสมัยที่ Persocon (ภาษาญี่ปุ่นใช้เรียก Personal Computer) ถูกออกแบบให้มีรูปร่าง หน้าตา สวยงาม ทำงานแทนคนได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิง Chobits ดิจิทัล เลดี้ ซึ่งมีราคาแพงมาก Hideki ก็เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร และไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย แต่ก็อยากมีไว้ใช้เหมือนคนอื่นๆ และแล้ว Hideki ก็พบ Persocon ที่มีคนมาทิ้งไว้ที่กองขยะ เขาก็เก็บมาใช้ และตั้งชื่อว่า ชี เพราะครั้งแรกที่เปิดใช้งาน เธอพูดได้แต่คำว่า ชี


newyork888 london168


ดูอนิเมะออนไลน์และดาวน์โหลด

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Chobits ดิจิทัล เลดี้ ตอนที่ 24 พากย์ไทย ตอนจบ


Top