lockdown168 lotto432 xoslotz hydra888 hotgraph88 panama888 ufa1919

Merc Storia ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Merc Storia ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เนื้อเรื่องของ "Merc Storia" กล่าวถึงโลกที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "มอนส์" อาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีมอนส์นิสัยดุร้ายที่ชอบทำร้ายมนุษย์อยู่ด้วย และนับวันมอนส์นิสัยดุร้ายก็มีแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตัวเอก (ผู้เล่น) คือ "ฮีลเลอร์" มีพลังในการรักษามอนส์ ตั้งเป้าหมายที่จะออกผจญภัยเพื่อค้นหาหนทางให้มนุษย์และมอนส์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่จึงเริ่มขึ้น


newyork888 london168Top