lockdown168 lotto432 xoslotz hydra888 hotgraph88 panama888 ufa1919

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 1-25 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เริ่มในปี ค.ศ. 2059 เป็นเวลาหลังจากเนื้อเรื่องในซีรีส์ มาครอสเซเว่น 14 ปี โดยที่เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกองยานอาณานิคมของ New UN Spacy (N.U.N.S.) ลำใหม่ที่ชื่อว่า มาครอสฟรอนเทียร์ และการปรากฏตัวของเครื่องบินรบวาริเอเบิล (Variable Fighter) รุ่นทดสอบ วีเอฟ-25 (VF-25) ของบริษัท S.M.S. ซึ่งเป็นบริษัททางการทหารของเอกชน เรื่องเริ่มที่ในกลุ่มอาณานิคมอพยพที่ 25 ที่ถูกเรียกว่า กองยานอาณานิคมมาครอสฟรอนเทียร์ถูกโจมตีด้วยชนเผ่าต่างดาว Vajra ในขณะที่ เชอริล โนม กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ ทำให้คอนเสิร์ตต้องยกเลิกกลางคัน


newyork888 london168


ดูอนิเมะออนไลน์และดาวน์โหลด

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 1 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 2 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 3 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 4 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 5 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 6 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 7 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 8 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 9 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 11 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 16 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 18 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 19 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 20 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 22 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 23 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 24 ซับไทย

Macross Frontier มาครอสฟรอนเทียร์ ตอนที่ 25 ซับไทย ตอนจบ


Top