lockdown168 lotto432 xoslotz hydra888 hotgraph88 panama888 ufa1919

Gatchaman Crowds ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Gatchaman Crowds ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

จะเล่าถึงญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนปี 2015 ในเมือง Tachikawa ที่เปรียบเสมือนเมืองหลวง Gatchaman Crowds ขบวนการ กัชช่าแมน มีประชากร 180,000 คน และมีคนจำนวนหนึ่งเป็น “Gatchaman” กองกำลังพิเศษที่ได้พลังของ “NOTE” รูปลักษณ์ของพลังวิญญาณที่มีพลังพิเศษแฝงอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้บริหารจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อปกป้องโลกจาก อาชญากรต่างดาว ภายใต้ชื่อว่า “MESS” ซับไทยโดย


newyork888 london168


ดูอนิเมะออนไลน์และดาวน์โหลด


Top