lockdown168 lotto432 xoslotz hydra888 hotgraph88 panama888 ufa1919

Gatchaman Crowds 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 0-12 ซับไทย

Gatchaman Crowds 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 0-12 ซับไทย

จะเล่าถึงญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนปี 2015 ในเมือง Tachikawa ที่เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งที่สอง Gatchaman Crowds ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 มีประชากร 180,000 คน และมีคนจำนวนหนึ่งเป็น “Gatchaman” กองกำลังพิเศษที่ได้พลังของ “NOTE” รูปลักษณ์ของพลังวิญญาณที่มีพลังพิเศษแฝงอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้บริหารจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อปกป้องโลกจาก อาชญากรต่างดาว ภายใต้ชื่อว่า “MESS”


newyork888 london168


ดูอนิเมะออนไลน์และดาวน์โหลด

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 0 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 1 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 2 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 3 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 4 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 5 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 6 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 7 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 8 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 9 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Gatchaman Crowds Insight 2 ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค 2 ตอนที่ 12 ซับไทย ตอนจบ


Top