lockdown168 lotto432 xoslotz hydra888 hotgraph88 panama888 ufa1919

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 1-12+OVA ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 1-12+OVA ซับไทย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน 5 ปีให้หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ Gekidol ปริศนาที่ทำให้ “เมืองใหญ่ทั่วโลกได้หายสาปสูญไปพร้อมกัน” และนี่ก็จะเป็นเรื่องของเหล่าเด็กสาวผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ “Theater Material System” ระบบที่ใช้ 3D Holographic ในการจัดแสดง!


newyork888 london168


ดูอนิเมะออนไลน์และดาวน์โหลด

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 1 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 2 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 3 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 4 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 5 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 6 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 7 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 8 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 9 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 10 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 11 ซับไทย

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ ตอนที่ 12 ซับไทย ตอนจบ

Gekidol เหล่าไอดอลในโลกหลังภัยพิบัติ OVA ตอนที่ 1 ซับไทย


Top