lockdown168 lotto432 xoslotz hydra888 hotgraph88 panama888 ufa1919

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 ซับไทย

เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ Project Scard: Praeter no Kizu เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง และได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย เหล่าผู้พิเศษที่มีพลังจากรอยสักรูปสัตว์ประหลาดรู้จักกันในนาม SCARD ใช้ชีวิตปกป้องเมืองและดิ้นรนมีชีวิตแสวงหาความยุติธรรมในดินแดนแห่งนั้น


newyork888 london168


ดูอนิเมะออนไลน์และดาวน์โหลด

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 2 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 3 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 4 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 5 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 6 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 7 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 8 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 9 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 10 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 11 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 12 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 13 ซับไทย ตอนจบ


Top