AnimeNami ดูอนิเมะออนไลน์

lockdown168 lotto432 Tonyslot RGOK200K hydra888 Ufa24h wmbet allcasino hotgraph88 panama888 ufa1919

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 1-42 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 1-42 พากย์ไทย (จบแล้ว)

เรื่องย่อ

ในอดีตของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1500 – ค.ศ. 1700 นินจาเงาอัคคีมีชื่อเสียงโด่งดังและมีความรุ่งเรื่องถึงขีดสุด มีชื่อเสียงในเรื่องของความสามารถในการสร้างอาวุธอสูรขึ้นมาหลา­ยอย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ อาวุธอสูรเป็นอาวุธที่มีความแปลกพิสดารในตัวเอง เกิดจากการใช้พลังหยินและหยาง รวมทั้งศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ย เรกกะและคุเร เป็นพี่น้องต่างมารดาของโอกะ หัวหน้านินจาเงาอัคคีรุ่นที่ 6 ที่เกิดในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เรกกะเกิดจากคาเงโฮชิ ภรรยาคนที่หนึ่ง คุเรเกิดจากเรนนะ ภรรยาคนที่สอง ตามกฎของเงาอัคคี ผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้านินจางาอัคคีมีเพียงคนเดียว คุเรถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกาลกิณีแห่งหมู่บ้านและถูกกำจัด

ดูการ์ตูนอนิเมะ HD ซับไทย พากย์ไทย เรื่อง Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี เรื่องย่อ ตอนล่าสุด ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ดูการ์ตูนอนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนอนิเมะพากย์ไทย ดูการ์ตูนอนิเมะออนไลน์


Responsive image Responsive image


/ ดูอนิเมะออนไลน์และดาวน์โหลด

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Flame of Recca เปลวฟ้าผ่าปฐพี ตอนที่ 42 พากย์ไทย


ค้นหา

Facebook Page

การ์ตูน ยอดนิยม

Top