ในช่วงสงคราม ภูมิภาคคันโตและคันไซถูกแยกออกจากกัน ส่งผลให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาค หลายปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับสงครามที่แบ่งแยกประเทศออกเป็นสองฝ่าย ได้แก่ คันโตและคันไซ คันไซอาศัยคันโตให้การสนับสนุน แต่เมื่อเวลาผ่านไป รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสูญเสียการควบคุมคันไซให้กับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่เรียกว่าอาคุ

7.61

117 vote