เครื่องจักรต่อสู้ขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่า Aquarion สร้างขึ้นในอนาคต เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวของมนุษยชาติในการต่อสู้กับสายพันธุ์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Shadow Angels

6.82

17 vote