ร่างอวตารที่สามารถควบคุมธาตุต่างๆ ได้พยายามต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองจากพลังร้ายในโลกแท้จริงและในโลกทางจิตวิญญาณ

8.25

1,907 vote