เรื่องราวจะเล่าถึงประสบการณ์ของชายหนุ่มห้าคน ซึ่งแต่ละคนเชี่ยวชาญด้านวิชาการที่แตกต่างกัน บุคคลเหล่านี้ก่อตั้งกลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้และไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งรอคอยโอกาสที่จะรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายอย่างกระตือรือร้น ภายในขอบเขตของโรงเรียนเอกชน Yubiwa หรือที่เรียกกันว่า “การเคลื่อนไหวของนักสืบหนุ่มผู้ห้าวหาญ” ทั้งห้าคนยังคงพร้อมที่จะคลี่คลายทุกคดีที่เข้ามาขวางทาง

6.75

12 vote