เรื่องราวของ “ฮิราฮาระ ฮิโอริ” บรรยายถึงเด็กผู้หญิงที่รักษาทัศนคติเชิงบวกและปฏิเสธที่จะละทิ้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในขณะที่ “ฮานาริ รุกะ” ต้องต่อสู้กับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและมักจะเงอะงะ เมื่อบุคคลสองคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันดังกล่าวมาพบกัน อารมณ์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไป

5

4 vote