ในยุคที่ไม่ห่างไกลจากยุคปัจจุบันมากนัก เหล่านักเล่นแร่แปรธาตุได้ใช้ศาสตร์การเล่นแร่แปรธาต ุเพื่อสร้างสิ่งที่อยู่ นอกเหนือกฏเกณฑ์แห่งสามัญสำนึกของมนุษย์ ซึ่งสิ่งที่ได้มาจากการทดลองอันยาวนานคือ ชีวิตกึ่งอมตะ”โฮมุนครุส” และสุดยอดแห่งอาวุธที่แปรเปลี่ยนตามธาตุแท้ของผู้ใช้ “เหล็กเทวะ” มุโต้ คาซุกิ เด็กหนุ่มผู้ยึดถือหลักแห่งความเที่ยงตรงต่อจิตใจของ ตนเอง ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากการที่พยา ยามเข้าไปช่วยเด็กสาวคน หนึ่งจากการถูกทำร้ายด้วยฝีมือของโฮมุนครุสซึ่งเป็นช ีวิตกึ่งอมตะที่กินคน เป็นอาหาร คนๆนั้นคือ ซึมุระ โทคิโกะ ซึ่งเป็น 1 ในนักรบเหล็กเทวะ ผลที่ออกมาคือความตายของตัวเอง แต่โทคิโกะได้นำเหล็กเทวะฝังลงไปในร่างของคาซุกิ เพื่อให้ทำงานแทนหัวใจที่เสียไป จากเหตุการณ์นี้ได้เบนวิถีชีวิตของคาซุกิเข้าสู่เส้น ทางของ นักรบเหล็กเทวะ

7.46

27 vote