เป็นการถ่านทอดประวัตศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยจะเปรียบเปรยตัวละครให้เป็นประเทศต่างๆในช่วงนั้น รวมถึงความสัมพันธิ์ต่างๆที่แต่ระประเทศได้ทำต่อกันผ่านมุมมองที่น่ารักขึ้น

7.3

7 vote