ในอนาคตอันไกลโพ้น สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าอัญมณี (เฮาส์กิ) ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลก มีอมตะ 28 คนในอันดับของพวกเขา แต่ละคนมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่สามารถยอมตายได้แม้ว่าพวกเขาจะแตกสลายก็ตาม อย่างไรก็ตาม ชาวจันทรคติ (ซึกิจิน) มีความปรารถนาที่จะได้รับอัญมณีที่มีชีวิตเหล่านี้ และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงส่งกองกำลังไปยึดครองพวกมันด้วยกำลัง เรื่องราวเกี่ยวกับฟอสโฟฟิลไลต์ ซึ่งเป็นอัญมณีอายุ 300 ปีซึ่งถือว่าอ่อนแอกว่าอัญมณีอื่นๆ ในกลุ่ม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ พวกเขาได้รับความไว้วางใจในความรับผิดชอบที่สำคัญ

 

7.9

73 vote